Tuân thủ quy định của Bộ Công Thương, chúng tôi thành lập website cá nhân để tư vấn cho người tiêu dùng nội bộ, về kiến thức sử dụng sản phẩm, văn hóa tiêu dùng,...

Uống có trách nhiệm Không bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Tuân thủ theo các quy định hiện hành (NĐ: 52/2013/NĐ-CP), trang web chỉ để giới thiệu sản phẩm và giá chỉ mang tính chất tham khảo.

Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi bằng email  info.LIQhouse@gmail.com hoặc điện thoại số  0933 14 6789 để được tư vấn thêm.

[TR]